कम्पनीको सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागिएको प्राथमिक शेयर निष्काशन सम्बन्धी सुचना

यस कम्पनीले परियोजना प्रभावित सोलुखुम्बु जिल्लाबासीहरुलाई छुट्याएको शेयर निष्काशन गरे पश्चात् सर्वसाधारणहरुको लागि छुट्याएको प्रति शेयर रु. १००।– दरको साधारण शेयर ७०,००,००० थान मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३,५०,००० शेयर सामुहिक लगानी कोषहरुलाई बाँडफाँड गरिएको तथा ३ प्रतिशत अर्थात २,१०,००० शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहेको शेयर ६४,४०,००० थान मिति २०७८।०६।०६ देखि २०७८।०६।१० सम्म विक्री खुला गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण सर्वसाधारणका जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै शेयर विक्री खुला गरीएको विस्तृत विवरण सहितको आब्हन पत्र मिति २०७८।०५।२९ को नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरीएको व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।