Notice

विषय : संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई नपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस कम्पनीमा संस्थापक शेयर खरिदका लागि आवेदन गर्नु भएका तर आवश्यक कागजातहरु (फोटो, भौचर, नागरिकताको फोटोकपी, शेयरफर्म) हालसम्म पनि कार्यालयमा नबुझाउनु भएका शेयरधनी महानुभावहरुलाई एथासिघ्र कार्यालयमा वा email surja@sahasurja.com  मार्फत पठाइ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ ।

विषय : रकम फिर्ता सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा साहस उर्जा लिमिटेडको संस्थापक शेयर खरीदका लागि सहकारी संस्थाहरुले रकम जम्मा गर्नु भएकोमा तर कम्पनि निर्देशका, २०७२ बमोजीम शेयर वितरण गर्न नसकिएको यर्थाथता यहाँहरुलाई जानकारी भएको विषय हो । हालसालै पारित सहकारी ऐन २०७४ ले समेत सहकारी संस्थाहरुलाई कम्पनिमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हुदाँ कम्पनीमा लगानी गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कम्पनीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन वा अन्य व्यक्तिलाई शेयर कायम गर्न आधिकारिक निर्णय उपलब्ध गराइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गरीन्छ ।