Our News

image description

यस कम्पनीले परियोजना प्रभावित सोलुखुम्बु जिल्लाबासीहरुलाई छुट्याएको शेयर निष्काशन गरे पश्चात् सर्वसाधारणहरुको लागि छुट्याएको प्रति शेयर रु. १००।– दरको साधारण…