Our News

image description

यस कम्पनीद्वारा परियोजना प्रभावित सोलुखुम्बु जिल्लाबासीहरुको लागि छुट्याइएको शेयर ३५,००,००० थान मिति २०७८।४।२९ देखि २०७८।५।११ सम्म विक्री खुला गरिएकोमा आवश्यकता…