शेयर प्रमाणपत्र वितरण बारे सूचना (२०७७/१०/०६)

यस साहस उर्जा लिमिटेडले जारी गरेको संस्थापक शेयरको शेयर प्रमाणपत्र लिन बाँकी रहनु भएका शेयरधनीहरुले हात्तीसार स्थित कार्यालयमा सम्पर्क गरी शेयर प्रमाणपत्र बुझिलिनहुन अनुरोध गरिन्छ ।