परियोजना प्रभावित सोलुखुम्बु जिल्लाबासीहरुको लागि छुट्याइएको शेयरको निष्काशन बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस कम्पनीद्वारा परियोजना प्रभावित सोलुखुम्बु जिल्लाबासीहरुको लागि छुट्याइएको शेयर ३५,००,००० थान मिति २०७८।४।२९ देखि २०७८।५।११ सम्म विक्री खुला गरिएकोमा आवश्यकता भन्दा बढी शेयर दरखास्त परेकाले मिति २०७८।५।११ (बैंकिङ्ग समय पश्चात्) सो शेयरका लागि आवेदन लिने कार्य बन्द गरिएको व्यहोरा संबन्धित सबैलाई जानकारीका लागि अनुरोध छ ।